Zacieśniamy współpracę z Politechniką Białostocką - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Zacieśniamy współpracę z Politechniką Białostocką

April 25, 2023
BIM

Oficjalnie ogłaszamy zacieśnienie współpracy z Politechniką Białostocką! Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że możemy nawiązać współpracę z tak renomowaną instytucją edukacyjną.

Członkowie zarządu BIM ALLY Sp. z o o. mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i omówić najważniejsze aspekty naszej współpracy.

Misją Wydziału jest kształcenie architektów i urbanistów o wysokich kwalifikacjach, zdolnych do projektowania przestrzeni architektonicznych, krajobrazowych i miejskich, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i kulturowych. W celu osiągnięcia tego celu, nauczanie opiera się na nowoczesnych technologiach, a program nauczania jest stale aktualizowany.

BIM ALLY nawiązuje współpracę z Politechniką Białostocką
BIM ALLY nawiązuje współpracę z Politechniką Białostocką

Deklarujemy pełną gotowość do podejmowania działań w kierunku naszej współpracy i z wielką przyjemnością będziemy dzielić się naszą wiedzą (nie tylko z dziedziny technologii BIM) z przyszłymi architektami podczas realizacji wspólnych projektów. Dziękujemy za zaufanie i jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie wiele owoców, zarówno dla naszej firmy, jak i dla Politechniki Białostockiej.

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.