Porozumienie o współpracy z Wydziałem Inżynierii - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

November 8, 2022
BIM

4.11 – Dokładnie tego dnia mieliśmy zaszczyt zawrzeć porozumienie o współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, co zostało zwieńczone uroczystym podpisaniem umowy. Przedstawicielami BIM ALLY byli Piotr Trusiewicz oraz Tomasz Janiak – członkowie zarządu. 

To dla nas szczególnie ważne wydarzenie, ponieważ Wydział Inżynierii Zarządzania już od jakiegoś czasu współpracuje z nami nad badaniem, którego szczegóły wkrótce ujawnimy. 

BIM ALLY nawiązuje współprace z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Dziękujemy całemu Wydziałowi Inżynierii Zarządzania oraz całej Politechnice Białostockiej za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni i tym samym potwierdzamy gotowość do pomocy oraz wszelkich działań, które zadeklarowaliśmy podczas podpisania porozumienia. 

Przed nami wiele ekscytujących projektów oraz wydarzeń i jesteśmy wdzięczni, że możemy być ich częścią. 

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.