Grupa Robocza ds. AI i IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Grupa Robocza ds. AI i IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji

May 9, 2024

Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje liczne działania, których celem jest propagowanie oraz rozwój sztucznej inteligencji, innowacji i nowych technologii w Polsce. W ramach tych działań powstają m.in. Grupy Robocze, takie jak GRIoT – Grupa ds. Rozwoju Internetu Rzeczy , czy GRAI – Grupa ds. Sztucznej Inteligencji.  GRIoT i GRAI, są organami skupiającymi specjalistów, ekspertów i praktyków w celu promowania, koordynowania i rozwijania działań związanych z wykorzystaniem nowych technologii i sztucznej inteligencji we wszystkich obszarach cyfryzacji.

  • GRIoT – Grupa Robocza ds. Internetu Reczy przy Ministerstwie Cyfryzacji zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem, regulacją i upowszechnianiem rozwiązań IoT oraz technik przetwarzania danych z nim związanych. Grupa stanowi forum dialogu administracji rządowej ze stroną społeczną. W jej skład wchodzą przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, ośrodków akademickich i naukowo-badawczych
  • GRAI – Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji została powołana w celu promowania, koordynowania i rozwijania działań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sektorach prywatnych, publicznych i w prowadzeniu badań naukowych. Organ ten skupia ekspertów, badaczy oraz praktyków zajmujących się obszarem sztucznej inteligencji i nowych technologii. 

Obie grupy mają podobną strukturę i funkcję, ale różnią się obszarem swojego głównego zainteresowania. GRIoT skupia się wokół innowacji i nowych rozwiązań technologicznych związanych  z Internetem Rzeczy, natomiast GRAI koncentruje się na sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach.

Niezmiernie miło nam poinformować że jednym z członków Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy (GRIoT) przy Ministerstwie Cyfryzacji jest członek naszego zarządu Piotr Trusiewicz, który na początku ubiegłego roku dołączył do zespołu jako Przewodniczący Podgrupy Budownictwo.

W tym roku obie grupy połączyły swoje siły i razem działają na rzecz wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych w Polsce.  W kwietniu odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. AI i IoT. Ministerstwo Cyfryzacji zainicjowało proces implementacji Aktu o Sztucznej Inteligencji (AI Act) do polskiego prawa. Dyskutowano także na temat podziału prac, wyboru liderów i dalszych kroków mających na celu wykorzystanie tych zaawansowanych technologii w kontekście cyfryzacji kraju.

Piotr Trusiewicz jest aktywnym uczestnikiem spotkań, dzięki czemu możemy na bieżąco śledzić zmiany jakie zachodzą w zakresie sztucznej inteligencji i innowacyjnych rozwiązań oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w tym zakresie z szerszym gronem zainteresowanych.

W czasach wszechobecnej cyfryzacji i nowych technologii potrzebne są działania mające na celu regulacje, promocję oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat nowych rozwiązań i bezpieczeństwa stosowania technologii w społeczeństwie. Grupy Robocze przy Ministerstwie Cyfryzacji są kluczowymi elementami w kształtowaniu polityki cyfrowej oraz wspieraniu rozwoju technologicznego w Polsce. 

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.