BIM news - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

BIM news

May 4, 2024

Z zainteresowaniem śledzimy najnowsze informacje dotyczące BIMu i nowoczesnych technologii. Oto kilka tematów i informacji na które zwróciliśmy uwagę w ostatnich tygodniach.

Autodesk partnerem Polskiego Związku Firm Developerskich (PZFD)

Autodesk został partnerem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, największej organizacji z branży deweloperskiej w Polsce. Głównymi założeniami współpracy jest promocja i upowszechnienie cyfrowych metod pracy i współpracy wszystkich interesariuszy (projektantów – wykonawców – inwestorów) w  całym procesie inwestycyjnym, od rozpoczęcia projektowania po realizację inwestycji. Cyfryzacja branży budowlanej trwa, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Jednak korzyści jakie dają nowoczesne metody projektowania przemawiają do coraz szerszego grona osób z branży.

Wyzwanie ESG na 2024 rok

ESG (Environmental, Social, Governance) określa zestaw kryteriów i standardów, które oceniają wpływ działalności firmy na trzy obszary: środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.  ESG staje się nieodzownym elementem strategii zarządzania w biznesie. Regulatorzy w wielu krajach, w tym unijni podejmują wiele kroków, aby włączyć kwestie ESG do regulacji związanych ze  zrównoważonym rozwojem.  Na chwilę obecną obowiązek raportowania ESG dotyczy w Polsce dużych podmiotów stanowiących tzw. spółki zainteresowania publicznego o wysokim poziomie przychodu (powyżej 170mln złotych) i zatrudniające co najmniej 500 osób. Jednak dyrektywa ESG będzie stopniowo obejmowała kolejne podmioty. W roku 2026 będzie dotyczyła także średnich i małych przedsiębiorstw. Jest to wyzwanie także dla branży budowalnej, która wywiera istotny wpływ na emisję gazów cieplarnianych czy produkcję odpadów. Znaczącą rolę w zrównoważonym rozwoju branży może odegrać BIM, dzięki wykorzystaniu tej technologii w efektywnym planowaniu projektów i zarządzaniu zasobami.

Nowe technologie wkraczają na rynek nieruchomości

Model 3D, nieodzowna część projektowania w metodyce Building Information Modeling umożliwia zwizualizowanie inwestycji i wykorzystanie jej podczas prezentowanie np. budynków mieszkaniowych potencjalnym klientom. Testowane są także wirtualne spacery po budynku. Wszystko to pozwala na jeszcze lepsze zobrazowanie wyglądu mieszkań, rozkładu poszczególnych pomieszczeń i w konsekwencji podjęcia bardziej świadomej decyzji zakupowej przez potencjalnego klienta. Jest to atrakcyjny sposób prezentacji nieruchomości. Zobrazowanie budynku w modelu 3D pozwala także na pokazanie planowanej inwestycji przed jej wybudowaniem, dzięki czemu rozpoczęcie sprzedaży możliwe jest do ogłoszenia dużo wcześniej.

Na Politechnice Krakowskiej powstało laboratorium VR

Laboratorium powstało z myślą o edukacji przyszłych inżynierów budownictwa cyfrowego jako zaplecze naukowo – dydaktyczne dla studentów specjalności „Budowle – informacja i modelowanie (BIM)” na kierunku budownictwo (II stopień). Planowane jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do wizualizacji projektów w 3D, weryfikacji założeń projektowych i sprawdzenie jak projektowany obiekt będzie wyglądał oraz czy jest dobrze zaprojektowany. Połączenie modelowania informacji o budynku i wirtualnej rzeczywistości pozwala na pokazanie możliwości nowoczesnych metod projektowania i wyznacza kierunek w edukacji i rozwoju budownictwa.

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.