6 Powodów, dla których w 2024 TRZEBA wykorzystać BIM w strategii sprzedaży - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

6 Powodów, dla których w 2024 TRZEBA wykorzystać BIM w strategii sprzedaży

January 25, 2024
6 powodów dlaczego warto wdrożyć BIM w 2024 roku

Branża budowlana nieustannie ewoluuje, a wraz z nią technologie takie jak Algorithmic Aided Design (AAD) oraz Building Information Modeling (BIM). Obecnie przychodzi czas, aby uznać BIM za nieodłączny element strategii sprzedaży.

Dlaczego? Oto 6 powodów, które są poparte nie tylko własnymi spostrzeżeniami, ale również praktyczną wiedzą specjalistów z branży:

1. Wymóg rynku i konkurencyjność

Kontrakty i zamówienia w branży budowlanej coraz częściej stawiają BIM jako fundamentalny wymóg. Aby utrzymać się w grze i konkurować skutecznie, korzystanie z tej technologii staje się nie tylko korzyścią, lecz wręcz koniecznością.

Co jakiś czas pojawiają się nowe trendy i rozwiązania, ale BIM stał się czymś więcej niż tylko nowością. To już nie opcja, ale absolutny wymóg w wielu kontraktach i zamówieniach. Firmy, które jeszcze nie wdrożyły BIM, mogą napotkać trudności w zdobywaniu nowych projektów, a nawet utrzymaniu obecnych kontraktów.

Klienci oczekują efektywności, precyzji i nowoczesności, a BIM jest kluczowym narzędziem w spełnianiu tych oczekiwań. Przedsiębiorstwa, które zignorują ten trend, mogą stracić nie tylko na konkurencyjności, ale również na reputacji w branży. Inwestowanie w technologię BIM staje się nie tylko krokiem w kierunku nowoczesności, ale przede wszystkim strategią przetrwania i sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku budowlanym.

korzystanie z technologii BIM w firmach w Polsce

2. Efektywność i jakość projektów

Architekci, jako jedni z pierwszych uczestników procesu projektowego, już wcześniej zauważyli, że BIM przynosi niebywałe korzyści.

Na początku, choć proces wdrażania BIM wymaga pewnego nakładu czasu i kosztów, te inwestycje zwracają się wielokrotnie. Wykorzystanie BIM pozwala na skrócenie czasu realizacji projektów, co jest szczególnie cenne w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Koordynacja międzybranżowa staje się bardziej efektywna, a kolizje między różnymi elementami projektu są zauważane i rozwiązane na wcześniejszym etapie, eliminując konieczność późniejszych poprawek, co ma wpływ na oszczędność czasu i środków finansowych.

Ponadto, praca w technologii BIM prowadzi do wyższej jakości projektów. Modelowanie informacji o budynku umożliwia precyzyjne przedstawienie każdego elementu, co przekłada się na lepszą wizualizację i zrozumienie projektu przez wszystkich zainteresowanych.

Architekci mogą w łatwy sposób eksperymentować z różnymi rozwiązaniami projektowymi, co sprzyja kreatywności i innowacjom. Korzystanie z gotowych modeli 3D i bibliotek BIM pozwala na skupienie się na aspektach projektowania, eliminując konieczność manualnego wprowadzania danych i materiałów budowlanych. Całość procesu projektowego staje się bardziej płynna, co przekłada się na jakość finalnych rezultatów.

Ponadto, inwestycja w technologię BIM otwiera drzwi na nowe rynki i inwestycje prestiżowe. Projekty realizowane w oparciu o technologię BIM zyskują szybko rozgłos nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym. To świetny sposób na prezentację umiejętności, usług i produktów w kontekście projektów budowlanych cieszących się dużym zainteresowaniem, co z kolei przyczynia się do dalszego wzrostu i sukcesu przedsiębiorstwa w branży.

wdrożenie technologii BIM

3. BIM wpływa na efektywność pracy projektantów

Dynamiczny rozwój technologii BIM idzie w parze z potrzebami architektów, którzy zawsze poszukują efektywnych narzędzi ułatwiających ich pracę.

Wprowadzenie parametrycznego projektowania i korzystanie z różnego rodzaju bibliotek oraz modeli BIM staje się kluczowym ułatwieniem dla projektantów. Gotowe modele 3D pozwalają na zaoszczędzenie cennego czasu, który zazwyczaj byłby poświęcony na poszukiwanie i ręczne wprowadzanie danych dotyczących materiałów budowlanych czy wykończeniowych.

Firmy, które zrozumiały znaczenie współpracy z projektantami, decydują się na przygotowanie swoich produktów w formie gotowych bibliotek i modeli 3D. Dzięki temu projektanci mają dostęp do kompletnych informacji o produkcie w jednym miejscu, co pozwala na błyskawiczne wykorzystanie ich w projekcie.

4. Dynamiczny rozwój oprogramowania wspomagającego projektowanie

Środowisko projektowe zyskuje coraz więcej innowacyjnych oprogramowań, które mają na celu znaczące usprawnienie pracy projektantów z różnych dziedzin. Te zaawansowane narzędzia oparte na algorytmach i technologii BIM stają się kluczowym wsparciem dla specjalistów w projektowaniu architektonicznym, inżynierii, czy projektowaniu przemysłowym.

Oprogramowanie nie tylko skraca czas potrzebny na przygotowanie projektu, lecz także umożliwia projektantom korzystanie z różnorodnych funkcji, takich jak automatyczna optymalizacja, analiza efektywności energetycznej czy generowanie alternatywnych wariantów projektowych. Dzięki temu, projektanci są w stanie eksperymentować z różnymi koncepcjami, szybko dostosowując się do zmieniających się wymagań i trendów w swoich branżach.

Często oprogramowania te oferują również integrację z bazami danych produktów i materiałów, co umożliwia projektantom dostęp do aktualnych informacji o dostępnych rozwiązaniach na rynku. To nie tylko zwiększa efektywność pracy, lecz także pozwala na lepsze wykorzystanie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań w projektach.

Dostarczając narzędzia pracy, które przyspieszają i ułatwiają pracę architektom, producenci budowlani nie tylko wprowadzają innowacyjne rozwiązania, ale również nawiązują trwały kontakt z branżą projektową, tworząc nowy kanał sprzedaży.

Narzędzie o nazwie BIM Ally Toolbox jest kluczowym instrumentem, umożliwiającym bezpośrednią interakcję z grupą docelową, jaką są projektanci.

Współpraca z architektami stanowi kluczowy element strategii sprzedaży produktów budowlanych. Nieodłącznymi partnerami w procesie projektowania są architekci, a równocześnie nie ma projektowania bez wykorzystania wysokiej jakości produktów budowlanych.

Ta symbioza między architektem a producentem budowlanym stanowi fundament owocnej współpracy. Przekazując projektantom materiały w formie modeli 3D, zawierających kompleksowe informacje o produkcie, nawiązujemy wartościowe partnerstwo biznesowe. W tej współpracy obie strony czerpią korzyści, tworząc idealny przykład strategii win-win.

Dzięki implementacji BIM Ally Toolbox producenci otrzymują również bezpośrednią informację zwrotną na temat projektów, w których ich produkty są wykorzystywane. Statystyki dotyczące ilości i rodzaju wykorzystanych materiałów budowlanych, powierzchni oraz innych danych związanych z planowanymi inwestycjami stają się cennym źródłem informacji dla producentów. Te dane pozwalają na lepsze dostosowanie oferty sprzedażowej do aktualnych potrzeb rynku, a także na doskonalenie strategii firmy.

BIM Ally Toolbox

5. Wykorzystaj kompetencje zespołu jako kluczową przewagę konkurencyjną

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii BIM pojawiają się nowe wyzwania dla firm budowlanych.

Transformacja cyfrowa, którą niesie ze sobą BIM, wymaga dostosowania się do zmieniającego się krajobrazu branżowego. Jednym z kluczowych aspektów tej transformacji jest konieczność dostosowania zarówno kultury organizacyjnej, jak i umiejętności pracowników do obsługi zaawansowanych narzędzi BIM. Firmy, które zdołają odpowiedzieć na to wyzwanie, będą miały szansę nie tylko utrzymać się na rynku, ale także zyskać przewagę konkurencyjną.

Wprowadzenie BIM stwarza także nowe możliwości w obszarze szkoleń i rozwoju personelu. Firmy mogą skorzystać z dedykowanych programów szkoleniowych, które pomogą pracownikom osiągnąć wysoki poziom biegłości w korzystaniu z technologii BIM. Inwestycje w rozwój kompetencji pracowników stają się kluczowym elementem strategii firm, które chcą skorzystać z pełnego potencjału, jaki niesie za sobą BIM.

Ponadto, firma wdrażająca BIM musi skoncentrować się na aspektach związanych z cyberbezpieczeństwem, ponieważ przesyłanie, przechowywanie i udostępnianie danych w chmurze staje się integralną częścią procesu BIM. Ochrona poufności i integralności danych staje się priorytetem, a firmy muszą zadbać o stosowanie najnowszych standardów bezpieczeństwa informatycznego.

Wszystkie te zmiany wymagają od firm elastyczności, innowacyjnego podejścia i gotowości na ciągłe doskonalenie.

podnoszenie kwalifikacji w obszarze wykorzystania narzędzi związanych z technologią BIM

6. Rola BIM w sektorze prywatnym

Obecnie sektor prywatny dostrzega praktyczne korzyści wynikające z wykorzystania technologii BIM w projektach budowlanych.

Te korzyści obejmują bardziej precyzyjne planowanie, skuteczne zarządzanie kosztami oraz monitorowanie postępów prac. Inwestorzy prywatni coraz częściej wymagają implementacji technologii BIM, ponieważ umożliwia ona lepszą kontrolę nad projektem i redukcję ryzyka związanego z nieprzewidzianymi sytuacjami.

Zastosowanie BIM w sektorze prywatnym umożliwia również zaawansowane analizy związane z zrównoważonym rozwojem i efektywnością energetyczną. Inwestorzy, oprócz tradycyjnych aspektów finansowych, zwracają uwagę na wpływ projektów na środowisko i społeczność. Dzięki technologii BIM możliwe jest dokładniejsze zrozumienie tych kwestii i podejmowanie bardziej zrównoważonych decyzji projektowych.

W kontekście komunikacji, BIM umożliwia inwestorom lepszą współpracę z pozostałymi uczestnikami projektu. Wirtualne modele budynków pozwalają na bardziej interaktywne zrozumienie projektu, co ułatwia podejmowanie decyzji i skuteczną komunikację z architektami, inżynierami i wykonawcami.

W skrócie, rosnące zastosowanie technologii BIM w sektorze prywatnym to nie tylko reakcja na trendy, ale praktyczna konieczność zapewnienia skuteczniejszego i bardziej zrównoważonego zarządzania projektami budowlanymi.

metodyka BIM dane z raportu „BIM i cyfrowe narzędzia pracy wśród projektantów”

Podsumowując, korzystanie z technologii BIM staje się kluczowym czynnikiem nie tylko w poprawie efektywności procesów projektowych, ale także w zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku budowlanym. To nie tylko inwestycja w technologię, ale także inwestycja w przyszłość firmy.

Wszystkie wykresy przedstawiają dane z raportu „BIM i cyfrowe narzędzia pracy wśród projektantów” zrealizowanego w 2023 roku.

Link do raportu: https://bimally.pl/bim-i-cyfrowe-narzedzia-pracy/

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.