BIM i cyfrowe narzędzia pracy wśród projektantów 2023 - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Zapraszamy do pobrania raportu: BIM i cyfrowe narzędzia pracy wśród projektantów 2023

BIM ALLY Sp. z o. o. ponownie wraz z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz partnerami przeprowadzili badanie dotyczące wykorzystania technologii BIM przez architektów oraz projektantów konstrukcji i instalacji wszelkiego typu. 

raport BIM projektanci

W maju 2023 roku zapytaliśmy projektantów, jakie rozwiązania technologiczne stosują w codziennej pracy. Przyjrzeliśmy się jak technologia BIM jest przez nich postrzegana i jaki ma wpływ na sposób, w jaki tworzą, analizują oraz przekształcają wizje w rzeczywistość

Jakie tendencje zauważyliśmy w grupie liczącej ponad 100 czynnych zawodowo projektantów?

Ogólnopolskie badanie na temat rozwiązań technologicznych wykorzystywanych przez projektantów dowiodło, że:

1. Dominująca część badanych korzysta z technologii BIM w pracy zawodowej. Wskaźnik ten w ostatnich 5 latach wzrósł o nieco ponad 75%. Stosowanie technologii BIM od ponad 5 lat zadeklarowało 44.14%,  natomiast obecnie w BIM-ie pracuje 77,47% badanych.

2. Oprócz podstawowego oprogramowania, projektanci korzystają także z dodatkowych cyfrowych zasobów i narzędzi pracy.

  • Najczęściej są to plug-iny stworzone przez firmy komercyjne lub pobierane z internetu, platformy CDE i plug-iny napisane przez działy IT/BIM.
  • Średnie i duże  firmy znacznie częściej używają wtyczek napisanych przez dział IT/BIM firmy. Częstotliwość ta rośnie wraz z długością funkcjonowania firmy.
  • Mniejsze przedsiębiorstwa (mikro i małe) chętniej używają wtyczek dostarczanych przez producentów materiałów budowlanych oraz platform modeli BIM.

3. Projektanci, zauważając brak wystarczającej wiedzy i umiejętności w obszarze wykorzystania cyfrowych narzędzi pracy związanych z technologią BIM, w dominującej większości (90.99%) odczuwają potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji. Jedynie 2.7% ma zdanie przeciwne, reszta nie wie lub nie ma zdania w tej kwestii.

4. Za najbardziej efektywne formy podnoszenia kwalifikacji BIM projektanci uznali wszelkiego rodzaju szkolenia, zarówno te dedykowane zamkniętym grupom, jak i te organizowane w sposób zdalny (online) czy udostępniane w formie filmów na Youtube.