Trendy marketingowe. - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Zapraszamy do pobrania raportu: Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych.

BIM ALLY Sp. z o. o. wraz z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz partnerami przeprowadzili pierwsze ogólnopolskie badanie na temat marketingu producentów materiałów budowlanych na rynku B2B.

W Listopadzie 2022 roku zapytaliśmy przedstawicieli firm produkujących materiały budowlane, jakie działania podejmują w kierunku rozwoju marketingu w swoich firmach. Otworzyliśmy również temat technologii BIM, aby zbadać perspektywy branży na najbliższe lata.

Jakie tendencje zauważyliśmy w grupie liczącej ponad 100 respondentów?

Pierwsze w Polsce badanie dotyczące Trendów marketingowych wśród producentów materiałów budowlanych dowiodło, że:

1. Grupami docelowymi o największym priorytecie dla badanych firm są dystrybutorzy (32,38%) oraz projektanci (architekci, inżynierowie; 27,26%).

  • Tylko 16,19% badanych wskazało, że grupa użytkowników końcowych/konsumentów jest dla nich priorytetowa w komunikacji marketingowej.

2. BIM zyskuje coraz większe poparcie wśród firm

  • Nieco ponad 12% badanych producentów zadeklarowało, że już wdrożyło BIM w swojej działalności, a blisko 10% kolejnych, że jest na etapie wdrażania.
  • W najbliższych 2-3 latach 46,67% producentów zamierza rozpocząć proces wdrażania.
  • część producentów, którzy zadeklarowali chęć wdrożenia cyfryzacji swoich produktów w najbliższych 2-3 latach już poczyniła starania, aby to rzeczywiście zrealizować.  

3. Producenci materiałów budowlanych są zgodni co do konieczności korzystania z firmowej strony internetowej i mediów społecznościowych oraz budowania bezpośrednich relacji z odbiorcami. Rozbieżności pojawiają się w przypadku pozostałych narzędzi.

4. Niespełna 5% badanych nie stosuje żadnych narzędzi w celu optymalizacji działań marketingowych.

Autorzy

Partnerzy

Partnerzy medialni