Publikacja bibliotek BIM – Porównanie BIM ALLY Toolbox z dużymi platformami. - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Publikacja bibliotek BIM – Porównanie BIM ALLY Toolbox z dużymi platformami.

January 3, 2022

Posiadanie bibliotek BIM swoich produktów staje się już standardem wśród producentów materiałów budowlanych, instalacyjnych, czy wykończeniowych. Sam fakt ich przygotowania to jednak dopiero początek – najistotniejszą kwestią staje się tutaj dostęp do nich przez projektantów. To właśnie dla nich są one przygotowywane w takiej formie i z takimi danymi, aby w łatwy sposób mogli z nich korzystać w swoich projektach maksymalizując efektywność swojej pracy.

Do tej pory popularne były duże platformy zrzeszające wielu producentów w jednym miejscu. Jednak rozwiązanie to co raz częściej nie zadowala już producentów, przede wszystkim ze względu na bardzo duży koszt oraz na brak dostępu do rzetelnych i miarodajnych statystyk, które mogą zostać efektywnie wykorzystane przez dział sprzedaży. Dlatego też coraz więcej firm korzystających z technologii BIM decyduje się na samodzielną publikację poprzez własną stronę oraz dodatkowy plug-in, czyli to wszystko co jest zawarte w BIM ALLY Toolbox.

Dlaczego?

Poniżej zestawiamy 13 aspektów, które producenci biorą najczęściej pod uwagę decydując przed wyborem usługi BIM’owej:

panel administracyjny BIM

1. Panel administracyjny

Jeżeli biblioteki BIM są publikowane na portalach BIM, dostęp i kontrolę nad panelem administracyjnym ma tylko instytucja udostępniająca. Posiadanie różnych ilości danych i bibliotek ma tę zaletę, że ruch można zwiększyć poprzez wyszukiwanie uzupełniających się materiałów oraz tworzenie ogólnego trendu. Mając to na uwadze, oznacza to, że konkurencyjne materiały również napędzają lub oddalają ruch uliczny. Dane są bardziej uogólnione i nie są szczegółowe ani elastycznie dostarczane w celu oceny poszczególnych obszarów obaw. O ile więcej płacisz firmie hostingowej portalu BIM, aby uzyskać więcej informacji na temat wydajności opublikowanych modeli BIM, nigdy nie może to być tak szczegółowe ani wystarczająco szczegółowe w porównaniu z indywidualnym ukierunkowaniem.

Z drugiej strony posiadanie pakietu BIM Ally zintegrowanego ze stroną internetową producenta rozwiązuje wszystkie powyższe problemy. Dzięki pełnej i całkowitej kontroli nad swoimi bibliotekami dane i ruch można dostosować do potrzeb producenta, nawet do najbardziej szczegółowych rzeczy, takich jak wygląd i sposób dostawy.

pakiet BIM Ally

2. Własność danych

Korzystanie z portali BIM daje im prawo własności, ponieważ dane są stale gromadzone. Opracowana matryca jest również wyłączną własnością portali BIM i aby zachować te dane lub uzyskać do nich dostęp, należy uiścić okresową subskrypcję. Plusem jest to, że część zadań jest zdejmowana z płyty producenta, a więcej czasu poświęca się na wytwarzanie i ulepszanie produktu. Minusem jest to, że producent nie ma żadnego prawa własności do treści, a gdy okresowa subskrypcja nie zostanie spełniona, pomimo okresu karencji, pewnego ranka może się obudzić i wróci do punktu wyjścia. W przeciwieństwie do pakietu BIM Ally, pełne prawo własności jest przyznawane producentowi i w zależności od tego, jak chce się utrzymywać, aktualizować zawartość oraz dane, pozostajemy sojusznikiem.

portal BIM

3. Zarządzanie treścią BIM

Dzięki pakietowi BIM Ally zarządzanie treścią odbywa się całkowicie według swobody producenta. BIM Ally może pomóc, zarządzając nim i ulepszając go w imieniu producenta, jako opcjonalny wybór, który w przypadku korzystania z portali BIM jest poza oknem. Jak wszystko inne, portale BIM zarządzające treścią w imieniu producenta mają swoje atuty i korki. Jednak posiadanie opcji, która pozwala na jedno i drugie, wydaje się rozsądne.

Zarządzanie treścią BIM

4. Publikacja treścią BIM

To może być oczywiste, ale warto wspomnieć. Wykorzystując portale BIM do publikacji, treści i biblioteki są umieszczane na stronie portali BIM, a dane wraz z ich statystykami są generowane i dystrybuowane przez portal BIM. W rozwiązaniu firmy BIM Ally treści i dane producenta są umieszczane na jego stronie internetowej, a wszystko, co posiada lub wygenerowane w związku z ich treścią, jest własnością i jest dystrybuowane przez producenta na jego własną odpowiedzialność.

Publikacja treścią BIM

5. Integracja z innym oprogramowaniem

Ponieważ wiele działów zajmuje się wytwarzaniem produktów, nieuniknione jest korzystanie z wielu aplikacji i oprogramowania. W końcu to era technologiczna!!!

Ponieważ pakiet BIM Ally jest zawsze dostosowany do każdego producenta, prawie całe, jeśli nie całe oprogramowanie, jest dostosowane do integracji z istniejącą infrastrukturą. Tego samego nie można powiedzieć o korzystaniu z portali BIM tylko ze względu na różnice w podstawowym podejściu do wdrażania BIM.

wdrażania BIM

6. Dane i statystyki

Ponownie, powtórzę wcześniej wspomniany zakres danych i statystyk, które może dostarczyć każde z dwóch podejść. Portale BIM mogą generować tylko ograniczone dane i statystyki ruchu każdego producenta. Pobierają również więcej, aby podać więcej szczegółów. Jest to po prostu struktura rozwiązania i możliwość jego dostarczenia. Ze względu na tę istotną różnicę, pakiet BIM Ally, ponieważ bez wątpienia skupia się na jednym producencie, może zapewnić więcej szczegółów i wglądu działom sprzedaży, marketingu i innym działom.

Dane i statystyki BIM

7. Dane na żywo i statystyki

Oprócz różnic w poziomie szczegółowości, różnica w podstawowym podejściu do implementacji BIM pozwala pakietowi BIM Ally na dostarczanie aktualnych i szczegółowych danych, a także statystyk, podczas gdy sposób, w jaki podejście portali BIM jest całkowicie ustrukturyzowane, jest niemożliwy do zapewnienia wglądu, jak to się dzieje .

8. Przesyłanie treści

Dwa możliwe sposoby publikowania treści BIM mają różne podejścia. Podstawą jest fakt, że portale BIM umieszczają każdego producenta w tym samym miejscu, podczas gdy BIM Ally skupia się na jednym producencie. Pozwala to tym ostatnim na dostosowywanie rozwiązań do konkretnych sytuacji, umożliwiając w ten sposób automatyzację powtarzalnych, monotonnych i innych procesów. Wliczone jest przesyłanie treści. Portale BIM mają ręczne podejście do przesyłania, co w niektórych przypadkach jest również korzystne.

treści BIM

9. Markowe aplikacje

Branding aplikacji z podejściem portali BIM jest bardzo ograniczony po prostu ze względu na sposób, w jaki pomagają klientom we wdrażaniu BIM. Wręcz przeciwnie, indywidualne podejście BIM Ally pozwala na zwyczajowy branding portali internetowych, wtyczek BIM oraz aplikacji mobilnych, co jest również bardzo korzystne dla marketingu.

wtyczka BIM

10. Dostosowanie platformy

Dzięki pakietowi BIM Ally możliwa jest nieograniczona personalizacja nawet w najdrobniejszych szczegółach. Nie można tego zrobić z różnymi portalami BIM. Tak, jest to mniej pracy i ten sam sposób uzyskiwania dostępu do rzeczy dla projektantów, ale kreatywne wariacje urozmaicają wrażenia i odpędzają monotonię.

platforma BIM

11. Integracja z serwisem

BIM Ally Suite pozwala na głęboką integrację wszystkich dostarczanych narzędzi i usług ze stroną internetową producenta, w porównaniu z płytką integracją Iframe oferowaną przez rozwiązania BIM portalowe. Zaletą jest głęboka integracja, która daje producentowi pełny dostęp i kontrolę nad treścią oraz danymi i statystykami nie tylko wytwarzanych produktów, ale także zaangażowanych systemów technologicznych. Czy nie ułatwiłoby to pracy każdego działu? W przypadku drugiej opcji platforma portali BIM jest głównym kontrolerem ww.

serwis BIM

12. Cel promocji

Każdy wysiłek w promowaniu czegokolwiek ma na celu napędzanie produktów przed konkurencją. Jeśli tego nie osiągniesz, musi nastąpić ponowna wizyta i ponowna ocena. Podejście do tego przez pakiet BIM Ally polega na bezpośrednim kierowaniu działań promocyjnych tylko na produkty producenta i tylko na nich korzyści. Alternatywne podejście portali BIM do promowania produktów, ze względu na posiadanie legionu nie tylko firm, ale także produktów do wsparcia, wysiłki wszystkich są spartaczone w jednym miejscu, co może być zaletą dla niektórych, ale ostatecznie wadą, jeśli czyjeś wysiłki nie są ustawione nikogo poza konkurencją.

promocja BIM

13. Usługa publikacji treści i danych

Portale BIM, ponieważ mają kontrolę nad treścią i danymi, muszą utrzymywać, zarządzać i wykonywać inne usługi w imieniu producenta, pobierają okresową subskrypcję, która zostaje natychmiast zerwana w przypadku naruszenia umowy. Nie jestem jednak pewien co do okresów karencji. Jednorazowa opłata za ustawienie pakietu BIM Ally w systemach producenta to w przypadku drugiego rozwiązania. W zależności od tego, jak chcesz zrobić resztę, BIM Ally pozostaje sojusznikiem. Jak mówią, lepiej mieć wybór niż żaden.

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.