PIM a BIM - jak to ma się do siebie? - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

PIM a BIM – jak to ma się do siebie?

July 6, 2022
BIM

Porównanie systemów PIM i BIM – Jak BIM może działać jako PIM w firmie produkującej materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe?

Pojęcia BIM i PIM pojawiły się ponad dwie dekady temu, jednak dla wielu osób wciąż brzmią enigmatycznie. Co łączy te dwa pojęcia i jakie mogą mieć znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją materiałów budowlanych, instalacyjnych czy wykończeniowych?

PIM (ang. Product Information Managment) to system pozwalający na zarządzanie informacjami o produkcie z poziomu jednego panelu. Daje możliwość jednoczesnego aktualizowania danych produktu w bazie danych i naróżnych kanałach komunikacji takich jak media społecznościowe, strona internetowa, platforma sprzedażowa B2B czy blogi. Uprawnienia do zarządzania danymi w systemie firmowym można nadać odpowiedzialnym za aktualizację danych pracownikom.

Wyróżnia się następujące typy PIM:

PXM (Product Experience Management). Jest to w zasadzie to samo oprogramowanie, ale skupia się na idei, że scentralizowana informacja poprawia doświadczenia użytkownika końcowego. W końcu nie można dotknąć produktów przed ich zakupem online, więc potrzebne są informacje, aby zrozumieć, za co się płaci.

PDM (Product Data Management). PDM służy do udostępniania wewnętrznych danych o produktach, z tą różnicą, że w tym przypadku informacje są przydatne głównie dla inżynierów i projektantów produktów.

MDM (Master Data Management). MDM to uniwersalne, wewnętrzne repozytorium informacji o całym przedsiębiorstwie (zazwyczaj na poziomie korporacyjnym). Podczas gdy PIM jest używany do marketingu produktów, MDM jest bardziej kompleksowym systemem, który może zawierać informacje o pracownikach, maszynach, procesach i oczywiście produktach. Oczywiście, kosztuje on również znacznie więcej.

PCM (Product Content Management). PCM i PIM to pojęcia pokrewne, ale PCM jest zazwyczaj dodatkiem do platformy ecommerce, służącym do łatwego wzbogacania taksonomii i produktów. Różni się on od PIM (i dlatego często nie jest właściwym rozwiązaniem) tym, że nie agreguje informacji z wielu źródeł. Zaletą PIM jest to, że może obsługiwać wiele formatów informacji o produktach, synchronizowanych w wielu kanałach z jednego źródła prawdy.

PCM BIM

Firmy proponujące w swojej ofercie takie oprogramowanie przedstawiają następujące zalety systemu:

uporządkowanie informacji, dzięki zebraniu ich jednej bazie danych,

– spójność informacyjna na wszystkich kanałach i platformach, takich jak blogi, serwisy społecznościowe, e-maile, sklepy internetowe itp.

– zmniejszenie kosztów zarządzania kontentem (szybsza i łatwiejsza aktualizacja danych technicznych produktów, materiałów marketingowych, instrukcji

– bardziej precyzyjna i rzetelna informacja o produkcie, docierająca do klienta, a co za tym idzie – wzrost sprzedaży.

Drugie pojęcie odnosi się bezpośrednio do branży budowlanej:

BIM (Building Information Managment) to w dosłownym tłumaczeniu zarządzanie informacją o budynku. W rzeczywistości obejmuje ono nie tylko tworzenie 3D obiektu, ale też precyzyjne nadawanie parametrów każdemu elementowi. Pozwala na tworzenie rodzin obiektów z ich parametrami, modelem 3D uwzględniającym fakturę i detale wykonawcze oraz ich edycję. W późniejszych etapach pracy możliwe jest dokonanie analiz np. bilansu termicznego przegrody złożonej z danego typu elementów, czy obliczeń dla danego przypadku obciążeniowego oraz dokładnych przedmiarów materiałowych czy zestawień komponentów. Wszystkie elementy, zarówno w formatach natywnych, jak i generowane dokumenty (w formatach xls, doc lub pdf) można przechowywać we CDN (Common Data Environment), czyli wspólnym środowisku plików, które znajduje się w chmurze. Każdy pracownik może więc otrzymać dostęp do plików.

Przewagą PIM jest bez wątpienia połączenie wielu platform jednocześnie, jednak zwłaszcza w branży budowlanej przewaga ta nie jest tak oczywista. Dane, które wprowadzane są do systemów PIM muszą zostać wcześniej zamodelowane w innych programach, wyeksportowane do uniwersalnego formatu – takiego, który zostanie odczytany na każdym urządzeniu i dopiero wówczas można go dodać do bazy danych PIM. Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane aspekty BIM zdaje się rozwiązaniem bardziej korzystnym dla firm z branży budowlanej, ponieważ w jednym środowisku możemy mieć bazę danych, oraz możliwość modelowania produktu, wraz z niezbędna klientowi informacją o wymiarach, parametrach materiałowych, a nawet cenie. W ten sposób uniknie się ręcznego wpisywania danych do kolejnego systemu, co zawsze niesie za sobą niebezpieczeństwo pomyłki.

zalety BIM

Zaletą wykorzystania BIM i jego przewagą nad PIM jest możliwość łatwej zmiany parametrów danego produktu w jego modelu/wariancie i sprawna aktualizacja na platformie sprzedaży, a także możliwość utworzenia parametrycznego modelu wraz z bazą parametrów danego obiektu i przechowywanie danych w chmurze, by każdy z pracowników mógł mieć do nich dostęp. Ponadto w wielu przypadkach sprzedaży produktu sprzyja odpowiednia baza bibliotek, które projektanci w łatwy sposób mogą pobrać i wykorzystać w procesie projektowania poprzez zaczytanie obiektu do modelu.

BIM można zatem stosować jako alternatywę dla PIM. Jeśli w firmie pod uwagę bierze się możliwość wdrożenia PIM, to warto zastanowić się, czy BIM nie spełni tych samych zadań. BIM zepnie cały proces w całość tak, że odbywać się będzie na jednej platformie – poczynając od modelowania obiektu, poprzez jego wytworzenie, aż do jego pojawienia się a platformie sprzedaży.

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.