Nowości z branży budowlanej - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Nowości z branży budowlanej

August 18, 2023
nowości z branży budowlanej sierpień 2023

Wkraczając w erę nowoczesnego budownictwa, nie sposób nie dostrzec dynamicznych zmian, jakie przekształcają tę branżę. Innowacyjne technologie, zrównoważone podejście oraz rosnąca rola ekologii kreują nowe standardy w projektowaniu i realizacji budynków. Świat budownictwa przekształca się, by lepiej odpowiadać na wyzwania współczesności. W tym artykule przedstawimy nowości z branży budowlanej z ostatnich 2 miesięcy.

Koniunktura w budownictwie

Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, lipiec 2023 przyniósł pewne oznaki poprawy wśród firm budowlanych, choć koniunktura nadal pozostaje wyzwaniem dla branży. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury osiągnął poziom minus 7,9 w porównaniu do minus 9,7 z poprzedniego miesiąca. Chociaż jest to zwiastun lepszych dni, pesymizm wciąż dominuje w ocenie sytuacji gospodarczej.

Choć nie brakuje trudności, to 36,9% firm budowlanych zdecydowało się opóźnić swoje decyzje inwestycyjne, zważywszy na trudną sytuację ekonomiczną. Ponadto, 27,7% planuje nadal ograniczać zatrudnienie, co odzwierciedla wyzwania, z którymi przedsiębiorstwa muszą się mierzyć.

Nieco korzystniejsze odczucia można zaobserwować w zakresie sytuacji finansowej firm, które poddane są mniejszej presji niż w poprzednim miesiącu, jednak prognozy wciąż utrzymane są w tonacji pesymistycznej. Pozytywne zmiany widoczne są także w ocenach dotyczących bieżącego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej.

Niestety, prognozy wskazują na kontynuację wzrostu cen robót budowlano-montażowych, utrzymując tendencję z poprzedniego okresu. Wskaźniki te odzwierciedlają rzeczywiste wyzwania, z którymi firmy borykają się w codziennej działalności. Wśród największych trudności wymienia się wzrost kosztów zatrudnienia, rosnące ceny energii i paliw, a także wzrost cen komponentów i usług.

Pomimo niepewności, przyszłość branży budowlanej jest kształtowana przez wytrwałość i zaangażowanie jej uczestników. Obserwowane poprawki nastrojów stanowią iskierkę nadziei na odbudowę koniunktury w sektorze budowlanym.

Więcej na temat koniunktury w raporcie: https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/koniunktura-w-budownictwie-lipiec-2023-budownictwo-wciaz-wsrod-najbardziej-pesymistycznych-branz-aa-Da3o-FMr4-puty.html

Międzynarodowy Sukces Polskiej Pracowni Architektonicznej: WXCA zdobywa nagrodę w konkursie na siedzibę Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie!

W świecie architektury zdarzają się momenty, które stawiają dany kraj na międzynarodowej mapie kreatywności i innowacyjności. Taki moment właśnie nadeszło dla Polski dzięki niezwykłej pracy zespołu architektów z pracowni WXCA. Ich projekt siedziby Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie zdobył czwartą nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie architektonicznym. To wyróżnienie jest nie tylko dowodem na kunszt i śmiałość polskich projektantów, ale także dowodem na to, że Polska ma coś istotnego do powiedzenia na arenie architektonicznej.

Jury konkursu doceniło nie tylko estetykę, ale przede wszystkim innowacyjność koncepcji zaproponowanej przez pracownię WXCA. Ich śmiała wizja przestrzeni wejściowej, stanowiącej połączenie pomiędzy muzeum a miastem, wyróżniła się spośród ponad 60 innych zgłoszeń. Projektanci postawili sobie za zadanie stworzenie przestrzeni nowoczesnej i funkcjonalnej, dostosowanej zarówno do potrzeb pracowników naukowych, jak i licznej publiczności. Ich wysiłek zaowocował koncepcją, która nie tylko wpisuje się w wymogi współczesnej instytucji muzealnej, ale także tworzy interaktywną platformę społeczną.

Ciekawym elementem projektu jest wykorzystanie zieleni i przestrzeni otaczającej muzeum. Pracownia WXCA postawiła na harmonijne wtopienie budynku w naturalne otoczenie, co stanowi wspaniałe wyzwanie w kontekście miejskim. To podejście nie tylko tworzy atrakcyjne otoczenie dla muzeum, ale również rozszerza jego potencjał kulturalny i edukacyjny na zewnątrz, angażując społeczność w interakcje i wydarzenia plenerowe.

WXCA
WXCA, Wizualizacje: Piotr Banak, Konsultacje w zakresie projektu zieleni: Łukasz Kowalski

Jest to już kolejna znacząca nagroda dla pracowni WXCA, która zdążyła już zaskarbić sobie uznanie zarówno na krajowej, jak i międzynarodowej scenie architektonicznej. Ich projekty łączą innowacyjność z funkcjonalnością oraz szacunkiem dla otoczenia. Dzięki temu zespół WXCA pokazuje, że architektura może być nie tylko piękna, ale także inspirująca i angażująca społeczność.

Polska pracownia architektoniczna WXCA udowodniła, że ma talent, pomysłowość i odwagę, by konkurować z renomowanymi projektantami na arenie międzynarodowej. Ich sukces w konkursie na siedzibę Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie to nie tylko zaszczyt dla nich samych, ale również powód do dumy dla całego kraju. To także kolejny krok w kierunku budowania silnej pozycji Polski w świecie architektury i kreatywności.

Zespół WXCA: Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Anna Dobek, Tomasz Czuban, Michał Czerwiński, Andrzej Bulanda, Piotr Hardt, Mariia Kolomiitseva, Jakub Matela, Anna Majewska, Michał Sokołowski, Bogumiła Chewińska

VI Forum Budowlane “Budownictwo zrównoważone”.

W dniach 30 czerwca do 1 lipca 2023 roku w Płocku odbyło się VI Forum Budowlane “Budownictwo zrównoważone”. To coroczne wydarzenie, zorganizowane przez Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, stało się platformą dyskusji, wymiany wiedzy i promocji osiągnięć budownictwa.

Od pierwszej edycji w 2010 roku, Forum Budowlane przyczyniało się do podnoszenia świadomości na temat nowatorskich technologii, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym. W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyli przedstawiciele branży budowlanej, naukowcy oraz praktycy, których zjednoczyła wspólna idea budowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Podczas Forum odbyła się konferencja naukowo-techniczna pod hasłem “Wyzwania współczesnego budownictwa”, skupiająca się na zagadnieniach takich jak budownictwo energooszczędne, stosowanie tomografii komputerowej w budownictwie czy neutralność klimatyczna materiałów budowlanych. Wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego odbyła się również konferencja poświęcona usprawnianiu procesu inwestycyjnego w budownictwie.

branża budowlana BIM

Podczas dwóch intensywnych dni uczestnicy mieli okazję brać udział w prelekcjach, warsztatach i sesjach tematycznych, które dotyczyły wyzwań, które stoją przed współczesnym budownictwem. Tematyka wydarzenia była zróżnicowana i obejmowała takie kwestie jak zastosowanie technologii BIM, zrównoważone metody organizacji prac budowlanych czy analizy optymalizacyjnej stopnia zbrojenia elementów żelbetowych.

VI Forum Budowlane “Budownictwo zrównoważone” w Płocku po raz kolejny udowodniło, że w dziedzinie budownictwa istnieje żywe zainteresowanie innowacjami, ekologią i zrównoważonym rozwojem. To wydarzenie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń, nauki od ekspertów oraz zainspirowania kolejnych kroków w kierunku tworzenia bardziej przyjaznej środowisku przyszłości budownictwa.

Cała relacja z wydarzenia na stronie:

https://pw.plock.pl/Wydzial-BMiP/Aktualnosci/VI-FORUM-BUDOWLANE-Budownictwo-zrownowazone-relacja?fbclid=IwAR2HTT5aW1aSPQjcrOORpS_uFaKY5itnV3x5cNWwCbqA1-aDs7qXd-tQ9a0

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.