Nowości z branży budowlanej - Grudzień 2023 - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Nowości z branży budowlanej – Grudzień 2023

December 5, 2023
Odkryj innowacyjne trendy i nowości w branży budowlanej na grudzień 2023. Poznaj najnowsze technologie i projekty, które kształtują przyszłość budownictwa.

Świeże wieści z branży budowlanej na grudzień 2023. Czego nowego można spodziewać się w sektorze? Odkryj najświeższe trendy, innowacje i kluczowe wyzwania, które definiują teraźniejszość i przyszłość budownictwa w Polsce.

Koniunktura w budownictwie

Sytuacja w sektorze budownictwa – listopad 2023 r.

Obecnie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury utrzymuje się na poziomie minus 10,2, co stanowi lekką poprawę w porównaniu z poprzednim miesiącem (minus 10,4). Firmy sygnalizują odrobinę optymizmu, gdzie 8,2% zauważa poprawę koniunktury, podczas gdy 18,4% prognozuje jej pogorszenie (w październiku odpowiednio 8,5% i 18,9%). Inne przedsiębiorstwa utrzymują, że ich sytuacja pozostaje niezmieniona.

Nadal obserwuje się niepokojące oceny i prognozy dotyczące portfela zamówień. Diagnozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej na krajowym rynku oraz sytuacji finansowej są nadal pesymistyczne, zbliżone do tych zgłaszanych w październiku. Odpowiednie prognozy są nieco gorsze niż przed miesiącem. Raportuje się również wzrost opóźnień płatności za wykonane prace budowlano-montażowe. Dyrektorzy firm budowlanych prognozują ograniczenie zatrudnienia, zbliżone do tych prognozowanych w październiku, przy jednoczesnym przewidywanym wzroście cen robót budowlano-montażowych, nieco wyższym niż przed miesiącem.

Odsetek przedsiębiorców, którzy nie doświadczają żadnych trudności w prowadzeniu bieżącej działalności, wynosi 6,6% (wzrost z 5% w poprzednim roku).

Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z kosztami zatrudnienia (72,4% w listopadzie br., w porównaniu do 73,1% w analogicznym miesiącu ubiegłego roku), kosztami materiałów (58,7% w listopadzie br., w porównaniu do 74,7% przed rokiem), wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (57,1% w listopadzie br., w porównaniu do 58,7% w analogicznym miesiącu ubiegłego roku) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (53,5% w listopadzie br., w porównaniu do 71,1% przed rokiem).

W przeliczeniu na rok najbardziej zmalało znaczenie trudności związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej, kosztami materiałów oraz niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (z 52,5% do 41,4%).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Analiza koniunktury w budownictwie na listopad 2023: Zdjęcie przedstawiające aktualny stan i trendy w sektorze budowlanym, odzwierciedlając dynamikę rynku na koniec roku.
Koniunktura w budownictwie – listopad 2023 r., fot. GUS

SOPAB: Rozpoczęcie Pilotażu Cyfrowego Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) ogłasza start pilotażu oczekiwanego Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie – SOPAB. Jego głównymi użytkownikami będą urzędnicy z organów administracji architektoniczno-budowlanej. Pilotaż ruszył 16 listopada, a planuje się pełne uruchomienie systemu dla wszystkich organów w przyszłym roku.

Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda, podkreśla, że bez cyfryzacji przyspieszenie i usprawnienie procesu budowlanego, który obecnie generuje tonę papieru i setki tysięcy przesyłek rocznie, jest niemożliwe. SOPAB ma nie tylko skrócić czas uzyskiwania pozwoleń inwestycyjnych, ale także ułatwić pracę urzędnikom, dostarczając im efektywne narzędzie codziennego użytku.

“Dzięki SOPAB możliwe będzie elektroniczne tworzenie i obsługa wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z procesem budowlanym. Ta podstawowa wersja systemu, posiadająca wystarczającą liczbę funkcji do użytku przez pierwszych użytkowników, nie tylko przyspieszy procedury, ale także ułatwi pracę urzędnikom” – informuje Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

SOPAB to pierwszy ogólnopolski, centralny i zintegrowany system do prowadzenia postępowań administracyjnych w budownictwie, dostępny bezpłatnie. Jego celem jest skrócenie czasu pracy mechanicznej i powtarzalnej po stronie urzędników.

Pierwszy etap pilotażu

Od 16 listopada GUNB uruchamia pilotaż systemu, w którym weźmie udział 20 urzędów – organów administracji architektoniczno-budowlanej. Pilotaż SOPAB obejmie sprawy związane z pozwoleniem na budowę, a każdy urząd przeprowadzi do 5 takich spraw bezpośrednio w systemie.

Funkcjonalności SOPAB testowane w trakcie pilotażu obejmują m.in.:

  • Powiadomienia na pulpicie o zbliżających się terminach dla danej sprawy.
  • Wbudowany moduł mapowy z możliwością przeprowadzania różnych operacji, pozwalający zestawić obszar działki z innymi warstwami mapy.
  • Szablony pism dla sprawy pozwolenia na budowę.
  • Pobieranie danych z serwisu eBudownictwo Wnioski oraz systemu EZD PUW.

Co dalej?

Po zakończeniu pilotażu planowane są:

  • Analiza komentarzy i zgłoszeń od użytkowników.
  • Wybór zgłoszeń do dalszych prac rozwojowych.

Pierwsza wersja SOPAB ma być udostępniona na początku 2024 r., a po jej wdrożeniu przewidziane są dalsze prace rozwojowe.

Cele SOPAB

  • Usprawnienie obsługi elektronicznych wniosków i zwiększenie ich liczby.
  • Zmniejszenie obciążenia pracą mechaniczną i powtarzalną.
  • Gromadzenie i bieżące monitorowanie danych o wszystkich postępowaniach z całego kraju.
  • Ustanowienie cyfrowego ekosystemu.

Pierwszym etapem w cyfryzacji procesu budowlanego był serwis e-Budownictwo Wnioski, uruchomiony w 2020 r., pozwalający składać wnioski online. SOPAB jest kolejnym krokiem w tworzeniu kompleksowego cyfrowego rozwiązania dla sektora budownictwa.

System do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP jest finansowany w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd, działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”.

źródło: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/blizej-cyfrowego-budownictwa-start-pilotazu-systemu-sopab

SOPAB: Rozpoczęcie Pilotażu Cyfrowego Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. Zdjęcia dokumentujące wprowadzenie innowacyjnego systemu, który usprawnia procesy administracyjne w sektorze budowlanym

BUILDER RANKING EDYCJA V – PRODUCENCI

Miesięcznik “Builder” z dumą ogłasza wydanie specjalne poświęcone najważniejszym graczom w branży budowlanej w Polsce. V RANKING BUILDERA, realizowany w ramach projektu “Build the Future”, przy współpracy z PwC Polska i Dun & Bradstreet Poland, stanowi wszechstronne spojrzenie na sektor budowlany.

Podział na trzy części

W listopadowym wydaniu “Buildera” możemy zobaczyć zestawienie 100 największych deweloperów oraz ich wpływ na kształtowanie krajobrazu budowlanego. Kolejne grudniowe wydanie poświęcone będzie klasyfikacji kluczowych producentów materiałów budowlanych, a styczniowy numer ujawni setkę czołowych generalnych wykonawców.

Wiarygodne zestawienie

Ranking Buildera to nie tylko liczby – to wiarygodne oraz rzetelne zestawienie dotyczące pozycji finansowej firm budowlanych. Przenikliwe analizy i ekspertyzy sprawiają, że czytelnicy otrzymują kompleksową wiedzę na temat kondycji sektora.

Eksperckie komentarze

Każdy z trzech dodatków rankingu nie tylko prezentuje zestawienie 100 największych firm w danym segmencie, lecz także zawiera cenne komentarze ekspertów. Wypowiedzi prezesów i właścicieli firm rzucają światło na obecną sytuację oraz prognozy rozwoju branży budowlanej.

Zapraszamy do lektury: https://builderpolska.pl/2023/11/30/12-2023-ranking/

BUILDER RANKING EDYCJA V – PRODUCENCI: Zdjęcie ukazujące wybitnych producentów branży budowlanej, którzy wyróżnili się w piątej edycji prestiżowego rankingu Builder, prezentującego liderów sektora.
fot. builderpolska

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.