Metodyka BIM - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Metodyka BIM

September 5, 2022
BIM

Początek BIM 

W 1962 roku, kiedy pojawiły się pierwsze maszyny obliczeniowe, Douglas C. Englebert przewidział przyszłość projektantów w swojej pracy „The Augmentation of Human Intelligence”. Englebart opisuje w nim projekt oparty na obiektach, parametrach i zależnych bazach danych. Te pomysły zostały zrealizowane dopiero kilka lat później. W tamtym czasie nie było interfejsu graficznego umożliwiającego interakcję z modelem budynku i dotyczyły tylko kwestii teoretycznych.

W 1963 roku na rynku pojawił się komputer SAGE i program Sketchpad, za pomocą którego można rysować proste bryły. W latach 70. i 80. metody CGS (Constructive Solid Geometry) i Brep (Boundary Representation) usprawniły proces modelowania o nowe możliwości. CGS wykorzystuje podstawową geometrię do tworzenia brył lub wnęk, które mogą się wzajemnie przenikać, łączyć i odejmować, co daje praktycznie nieograniczoną liczbę kombinacji kształtów. Radzenie sobie z tego rodzaju programem było wyzwaniem dla architektów do czasu wynalezienia urządzeń umożliwiających interakcję człowiek-komputer (HCI).

Pierwotnie BIM kojarzył się z obiektami trójwymiarowymi oraz możliwością ich wycinania, obracania, krojenia i przeglądania w wątpliwych przeglądarkach. Jego czasy już dawno minęły, nie tylko pod względem technicznym, ale i ekonomicznym. Metodyka BIM wprowadza szereg standaryzacji, które dają uczestnikom procesu budowlanego możliwość rozpoczęcia mówienia wspólnym językiem i jasnego zdefiniowania swoich celów biznesowych.

Metodyka BIM

Termin metodyka stosowany w odniesieniu do BIM ma odnosić się do instrukcji opisujących, w jaki sposób należy przeprowadzić proces BIM. Metodyki BIM są zazwyczaj definiowane przez klienta (desygnator na podstawie normy ISO 19650). W tym kontekście można ją utożsamiać z EIR (Exchange Information Requirements), ponieważ metoda została zdefiniowana w niniejszym dokumencie.

Wbrew pozorom metodyka BIM w zakresie zarządzania i standaryzacji w projektach inwestycyjnych to tylko i aż – ewolucja dotychczasowych zagadnień. Na rynku nieruchomości działa wiele uznanych firm inwestycyjnych i projektowych z własnymi, ustandaryzowanymi dokumentami i procedurami. Po rozpoczęciu inwestycji i nawiązaniu współpracy, każda ze stron wyciąga załączniki opisujące różne aspekty pracy na stole. Po stronie inwestora są to  analizy rynkowe i opracowane na ich podstawie wytyczne, które określają normy opisujące parametry produktu,  nazewnictwo poszczególnych elementów, czy formę materiałów  dla klientów końcowych. Z kolei ze strony biura projektowego jest to rodzaj zastosowanych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych czy wypracowane metody realizacji procesu projektowego.

Po opanowaniu podstaw metodyki BIM można przejść do następnego etapu, mając świadomość procesów i oprogramowania, które wybrałeś w swojej firmie. Dobrze rozumiana automatyzacja pozwala przyspieszyć pracę, mieć wystarczającą elastyczność do zmian i dalej poprawiać jakość.

metodyka BIM

Są dwa wydarzenia w branży IT, dzięki którym kooperacja pomiędzy inwestorami a biurami planowania ma szansę wejść na nowy poziom cyfrowej współpracy.

Pierwszym z nich jest przejście od narzędzi do projektowania 2D do tych klas BIM.

Dysponując obiektami w postaci cyfrowej (tzw. digital twins) jesteśmy gotowi do użycia narzędzi do automatyzacji zadań w procesie projektowania i budowy. W związku z tym  branża projektowa głęboko wniknęła w sferę branży IT i zaczyna się pojawiać zapotrzebowanie na specjalistów w  tej dziedzinie.

Drugim kluczowym wydarzeniem jest tworzenie narzędzi chmurowych i ich dynamiczny rozwój.

Tego typu aplikacje umożliwiają automatyzację wymiany danych między firmami, jednocześnie umożliwiając integrację z innymi systemami i programami. W procesie inwestycyjnym wykorzystywana jest duża liczba aplikacji oraz różne programy tego samego typu. Przy tak wielu sposobach udostępniania plików i informacji korzystanie z innowacyjnej technologii bez odpowiedniej organizacji może być koszmarem. To kolejny ważny punkt współpracy inwestorów z biurami projektowymi. Każdy powinien przeanalizować własne zasoby aplikacyjne i  wspólnie opracować koncepcję współpracy uwzględniającą wymianę informacji pomiędzy tymi aplikacjami.

Możesz skorzystać z automatyzacji, opracowując wspólną platformę dla używanego oprogramowania. Można to wykorzystać nie tylko na potrzeby swojej firmy, ale także do wymiany danych między firmami. Dzięki takiemu podejściu każda ze stron ma możliwość skupienia się na tym, co ważne dla projektu inwestycyjnego i realizacji powierzonych jej zadań.

Jako młoda kreacja, metodyki BIM mogą być wielokrotnie rewidowane, nie mówiąc już o adaptacjach do konkretnych rynków. Jednak pomysł i fundament tego rozwiązania to dobry początek współpracy. Miara sukcesu każdego z nas jest inna. Dlatego tak ważne jest wzajemne przedstawianie sobie indywidualnych celów, aby wspólne cele projektów inwestycyjnych mogły zostać zharmonizowane i wzmocnione. Dzięki temu tworzą cenne siedliska dla ludzi i otaczającej przyrody.

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.