Co to jest BIM - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Co to jest BIM

February 1, 2022

BIM to temat coraz bardziej popularny na całym świecie. To dzięki zwiększeniu rozwoju technologii, której głównym celem jest wspieranie wszystkich aspektów naszego życia – w tym budownictwa i architektury. W tym artykule zapraszamy do bliższego przyjrzenia się genezie BIM.

Skrót BIM ma wiele tłumaczeń.

Istnieją 3 rozszerzenia akronimu BIM:

 • Modelowanie informacji o budynku
 • Model informacji o budynku
 • Zarządzanie informacją o budynku

Najczęściej, używając skrótu/akronimów BIM, mamy na myśli Modelowanie Informacji o Budynku jako proces tworzenia projektu.

B jak “BUDYNEK”

Nie mamy na myśli tylko budynku jako pojedynczego domu/obiektu.

Technologia BIM obejmuje całą branżę AEC (Architecture, Engineering, Constructions), dzięki czemu zakres jej zastosowania jest szeroki i obejmuje:

 • Obiekty/budynki (budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, lotniska, centra handlowe, szpitale itp.)
 • Infrastruktura (drogi, koleje)
 • Obiekty inżynierskie (mosty, tunele, elektrownie, ale także obiekty off-shore czy sieci energetyczne)

Ze względu na łańcuch powiązań i zależności technologia ta jest wykorzystywana również przez dostawców działających w wyżej wymienionych sektorach. Należą do nich projektanci wnętrz, producenci materiałów budowlanych oraz zarządcy nieruchomości. Każda z wymienionych branż rozwija tę technologię na własne potrzeby i maksymalizuje korzyści płynące z wykorzystania BIM na potrzeby swojej firmy.

Technologia BIM

I jak “INFORMACJA”

Informacja jest słowem kluczowym w tej technologii. Odpowiednia organizacja, przejrzystość, struktura oraz umiejętność wyszukiwania i odczytywania potrzebnych informacji to podstawa BIM i jego najważniejszy element.

Im większy projekt, tym więcej dokumentacji powstaje podczas jego realizacji. Tradycyjny model generowania i wymiany dokumentacji często prowadzi do chaosu i nieporozumień. Technologia BIM rozwiązuje ten problem dzięki możliwości szybkiej wymiany informacji poprzez wykorzystanie wspólnej przestrzeni wymiany informacji – CDE (Common Data Environment) oraz podział danych generowanych w trakcie procesu inwestycyjnego na trzy grupy:

dokumentacja BIM
 • Dane graficzne
 • Dane niegraficzne
 • Dokumentacja

„Pamiętaj – sama informacja, bez przypisywania jej do modelu, to tylko zbiór chaotycznych danych.”

M jak „MODEL / MODELOWANIE / ZARZĄDZANIE”

Model jest wirtualną reprezentacją obiektu, który ma zostać zbudowany (Digital Twin). Jest centralnym punktem procesu, na którym polegają wszyscy uczestnicy projektu.

Jego niesamowitą zaletą jest jednak możliwość doskonałej prezentacji koncepcji projektu na wczesnym etapie, pokazując, jak inwestycja będzie wyglądać w 3D

„Pamiętaj – model bez informacji o jego poszczególnych elementach to tylko wizualizacja.”

Aby w pełni mówić o BIM, wszystkie jego elementy muszą być połączone. Model bez informacji to tylko wizualizacja, informacja bez modelu to tylko zbiór danych. Tylko razem tworzą spójną technologię o ogromnym potencjale.

MODEL 3D + INFORMACJA = BIM

BIM w praktyce – Ideą BIM jest współpraca i dzielenie się

Idea technologii BIM sprowadza się do współpracy i dzielenia się informacjami przez wszystkich interesariuszy projektu, którzy wytwarzają i wykorzystują informacje o budynku w oparciu o jego spójny, kompleksowy model zapisany w formie cyfrowej.

BIM w praktyce

W praktyce wygląda to tak, że w oparciu o wizję architekta powstaje cyfrowy, trójwymiarowy model, wzbogacony o dodatkowe informacje, będący zarówno kompletnym źródłem informacji o inwestycji, jak i obszarze działania kolejnych zespołów lub specjalistów zaangażowanych w prace nad projektem. Tradycyjna dokumentacja (w razie potrzeby) generowana jest na podstawie aktualnych danych zawartych w modelu, co zapewnia spójność wszystkich jego elementów.

Ogromną zaletą modelu cyfrowego jest to, że może zawierać obszerne informacje, takie jak semantyka elementów budowlanych, relacje przestrzenne i relacje między nimi, liczba i właściwości materiałów budowlanych i produktów. Wszystkie te informacje znajdują się w jednym miejscu, są dostępne dla wszystkich zaangażowanych w projekt i można je na bieżąco aktualizować.

BIM w cyklu życia projektu

Technologia BIM może być z powodzeniem stosowana przez cały cykl życia inwestycji:

BIM w cyklu życia projektu
 • Faza projektowania – usprawnienie komunikacji, wykrywanie błędów projektowych i wykrywanie kolizji
 • Etap analizy – informacje zawarte w projekcie pomocne w generowaniu analiz konstrukcyjnych, energetycznych i środowiskowych
 • Etap budowy – dostępność szczegółowych wytycznych robót budowlanych bezpośrednio na placu budowy, harmonogramy prac
 • Faza eksploatacji – źródło informacji o elementach budowlanych i ich lokalizacji, okresach gwarancyjnych oraz konieczności okresowego serwisowania poszczególnych elementów

Rozwój BIM w budownictwie

Technologia BIM stale się rozwija, a coraz więcej branż z sektora budowlanego dostrzega potencjał w wykorzystaniu BIM w swojej firmie. Pojawia się coraz więcej nowych narzędzi ułatwiających pracę w tej technologii, pozwalających zaprezentować swoje usługi na innym poziomie, a dzięki promocji rozwiązań cyfrowych w budownictwie przez rządy poszczególnych krajów, zainteresowanie i wiedza na temat BIM wzrasta z każdym rok.

BIM – rewolucja czy ewolucja?

Zmiana zawsze wymaga czasu i zaangażowania. Są jednak naturalną konsekwencją rozwoju. Żyjemy w czasach, gdy wszystko wokół nas szybko się zmienia. Nauczyliśmy się też szybko dostosowywać do zmian, które nas otaczają, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

BIM nie jest już postrzegany jako rewolucja, a raczej naturalny etap ewolucji budownictwa według dominujących na całym świecie rozwiązań cyfrowych.

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.