BIM jako pierwszy krok w kierunku Rozszerzonej Rzeczywistości na placu budowy - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

BIM jako pierwszy krok w kierunku Rozszerzonej Rzeczywistości na placu budowy

October 31, 2023
Technologia BIM i rozszerzona rzeczywistość

Branża budowlana przechodzi obecnie rewolucyjne zmiany, a jednym z narzędzi, które odgrywa kluczową rolę w tej transformacji, jest Modelowanie Informacji o Budynkach, czyli BIM. To jednak nie tylko narzędzie służące do tworzenia trójwymiarowych modeli budynków. To przede wszystkim pierwszy krok w kierunku wykorzystania Rozszerzonej Rzeczywistości (AR) na placu budowy.

BIM – Koncepcja, która zmienia nasze podejście do budowy

BIM to znacznie więcej niż tylko technologia. To koncepcja, która integruje wszystkie informacje, procesy i zasoby projektu w jednym miejscu. Obejmuje nie tylko dane geometryczne, ale także informacje o materiałach, kosztach, harmonogramach, cyklu życia budynku i innych kluczowych aspektach projektu. Dzięki temu projektanci, inżynierowie, wykonawcy i inni zaangażowani w projekt mogą pracować na wspólnym, zintegrowanym modelu, eliminując wiele błędów już na etapie koncepcji, zapewniając lepszą koordynację oraz optymalizacje realizacji zamierzenia.

BIM na placu budowy w czasie rzeczywistym

Jednak BIM to nie tylko narzędzie na etapie projektowania i planowania. Dzięki technologii mobilnej i chmurze, informacje zawarte w modelu BIM mogą być dostępne dla pracowników budowy na placu budowy w czasie rzeczywistym. To otwiera drzwi do wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości (AR) na placu budowy.

Rozszerzona Rzeczywistość – Technologia, która zmienia reguły gry

Rozszerzona rzeczywistość to technologia, która pozwala na połączenie wirtualnego świata z rzeczywistym. Pracownicy budowy mogą nosić specjalne okulary lub korzystać z urządzeń mobilnych, które wykorzystują kamerę, aby wyświetlać informacje z modelu BIM na obrazie rzeczywistym. Dzięki temu mogą zobaczyć budynek na placu budowy przed rozpoczęciem prac. Na późniejszych etapach mogą na bieżąco koordynować lokalizacje takich elementów jak ściany, konstrukcje, elementy instalacyjne czy nawet wyposażenia wnętrz.  

BIM I AR

Korzyści płynące z wykorzystania BIM i AR na placu budowy

Korzyści płynące z wykorzystania BIM i AR na placu budowy są liczne. Po pierwsze, pomaga to zwiększyć precyzję prac budowlanych, co eliminuje błędy i przyspiesza proces budowy. Po drugie, umożliwia to lepszą koordynację między różnymi zespołami pracującymi na placu budowy, co prowadzi do bardziej efektywnej współpracy. Po trzecie, pozwala to na szybsze podejmowanie decyzji, ponieważ informacje są dostępne w czasie rzeczywistym.

BIM i AR jako narzędzia zarządzania projektem

BIM i AR to również narzędzia, które pozwalają na lepsze zarządzanie projektem budowlanym. Można śledzić postęp prac, monitorować zużycie materiałów i kontrolować koszty. Dzięki temu inwestorzy i zarządzający projektem mając lepszą kontrolę nad budżetem i harmonogramem oraz mogą w porę reagować widząc zagrożenia.

BIM i AR po zakończeniu budowy

Warto również zaznaczyć, że BIM i AR mają potencjał nie tylko na placu budowy, ale także po zakończeniu budowy. Model BIM może służyć jako źródło informacji dla zarządzania budynkiem w trakcie jego eksploatacji. Dzięki AR można również ułatwić konserwację i naprawy, wykorzystując wizualizacje do identyfikacji problemów czy lokalizacji urządzeń wymagających przeglądu lub serwisu.

Podsumowanie – BIM i AR jako przyszłość budownictwa

BIM jako pierwszy krok do rozszerzonej rzeczywistości na placu budowy otwiera nowe możliwości w branży budowlanej. Dzięki temu narzędziu i technologii AR, można zwiększyć precyzję, efektywność i kontrolę nad projektem budowlanym. To inwestycja w przyszłość, która przynosi liczne korzyści zarówno inwestorom, jak i wykonawcom, które w sposób pośredni oraz bezpośredni przykładają się na oszczędności finansowe.

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.