BIM ALLY na 26 konferencji "Miasta w internecie"! - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

BIM ALLY na 26 konferencji “Miasta w internecie”!

June 22, 2023
modele BIM

14-15 czerwca 2023 roku odbyła się jedna z najważniejszych i najbardziej inspirujących konferencji na temat rozwoju miast w erze cyfrowej – “Miasta w Internecie”. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło ekspertów, decydentów, liderów i entuzjastów, którzy mieli okazję dzielić się swoimi pomysłami, doświadczeniami i wizjami na temat transformacji cyfrowej. To już 26 edycja tego ciekawego wydarzenia.

Konferencja “Miasta w Internecie” była poświęcona badaniu sposobów, w jakie technologia może zmienić nasze miasta, uczynić je bardziej inteligentnymi, zrównoważonymi i przyjaznymi dla mieszkańców. To spotkanie przyniosło ogromną inspirację i zaprezentowało innowacyjne rozwiązania, które mają na celu poprawę jakości życia, efektywności energetycznej, mobilności, partycypacji obywatelskiej i wielu innych aspektów związanych z rozwojem budownictwa.

Głównymi nurtami tematycznymi były:

  1. Wyzwania dojrzałych i dostępnych usług publicznych – standaryzacja, Architektura Informacyjna JST i współpraca między podmiotami
  2. Wyzwania przyjaznych mieszkańcom smart cities&vilages w dobie zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego i zagrożeń bezpieczeństwa.
  3. Wyzwania budowy sieci telekomunikacyjnych nowych generacji – inwestycje w sieci światłowodowe oraz 5G, współpraca samorządów i operatorów telekomunikacyjnych.
  4. Wyzwania finansowania projektów cyfrowych: (nie)adekwatność środków programów operacyjnych do rzeczywistych potrzeb JST oraz zapewnienie finansowania dla małych i średnich samorządów
Miasta w Internecie
modele BIM

Naszym prelegentem był Piotr Trusiewicz – członek zarządu BIM ALLY Sp. z o.o oraz lider podgrupy budownictwo – Grupa Robocza IoT.

Piotr miał okazję przedstawić prezentację pt. “Budownictwo komunalne 4.0 – korzyści z zastosowania BIM i zarządzania danymi w inwestycjach komunalnych” podczas sesji “Cyfrowa rewolucja w budownictwie komunalnym. Wyzwania dla samorządów”, w której uczestniczył z Robertem Kiedryńskim – BIM koordynatorem w firmie Budimex SA.

Piotr wziął również udział w panelu dyskusyjnym ”Korzyści z cyfryzacji procesów w budownictwie komunalnym.”. Piotr poruszył temat cyfrowego budownictwa w Polsce oraz jakie korzyści daje zarządzanie danymi w inwestycjach komunalnych.

Głównymi tematami podczas dyskusji były również m.in. budowanie świadomości cyfryzacji budownictwa wśród przedstawicieli samorządów czy też sam BIM i minimalizacji strachu, który często towarzyszy osobom wprowadzającym tą technologię do swojego przedsiębiorstwa.

Prowadzącym dyskusję był Paweł Górski – członek zarządu buildingSMART Polska, a jednocześnie BIM Manager/Kierownik Działu Projektowego w Xella Polska. Paweł skupił się na omówieniu inicjatyw jakie są podejmowanie przez buildingSMART i grupę roboczą ds. BIM.

Oprócz Piotra i Pawła, w dyskusji brali udział również:

– Marta Wołosiewicz-Połomka, Koordynator PC BIM, Polski Klaster Budowlany

Jarosław Sosnowski, Główny Specjalista w Departamencie Usług Cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Maciej Dejer, Prezes Zarządu ePMflow

Tomasz Zemła, Kierownik projektu Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Którzy przedstawili niezwykle ciekawe perspektywy dotyczące m.in. obecnie wdrażanych rozwiązań cyfrowych, korzyści dzięki CDE, swoich doświadczeń z wprowadzaniem BIM-u, czy też rad dla inwestorów i wiele innych.

Dla zainteresowanych, na stronie https://26.kmwi.pl/materialy-pokonferencyjne/95,dyskusja jest dostępne nagranie dyskusji.

modele BIM

Szczególnie ciekawą prezentacja podczas wydarzenia okazała się prezentacja Sylwestra Szczepaniaka –

Koordynatora ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city, Biuro Unii Metropolii Polskich, pt.” Strategiczne potrzeby cyfryzacji samorządów. Wyzwania, a rzeczywistość”.  Strategia omówiona przez Sylwestra okazuje się niezwykle potrzebna w cyfryzacji Państwa i kontekście inwestycji publicznych, która obejmuje m.in. cyfryzację budownictwa, a co za tym idzie długotrwałego zarzadzania inwestycją i redukcją jej kosztów.

Cała konferencja „Miasta w Internecie” okazała się fantastyczną okazją do poznania perspektyw dotyczących cyfryzacji w budownictwie nie tylko od specjalistów i entuzjastów, ale również z punktu widzenia urzędów Państwowych. Cieszymy się, że powstaje coraz więcej wydarzeń, podczas których istnieje możliwość dogłębnego zapoznania się z nowinami i specjalistyczną wiedzą z branży budowlanej.

Więcej o samym wydarzeniu na stronie:

https://26.kmwi.pl/

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.